Žena – Bogorodica

Po jednoj ženi uđe u svijet grijeh, patnja, bolest… To sve uđe po prvoj ženi Evi. Ali također i po jednoj ženi uđe i život, radost i ozdravljenje. Po Mariji sam Bog uđe u svijet. Iako po ženi uđe grijeh ipak  Bog ne osudi ženu već se naprotiv njome posluži.  Tako žena bi oduvijek u Božjem planu. Bog je nije odbacio nego ju je odredio da bude majka Njegovom Sinu.  Jedna nova žena postaje nova Eva. Ta žena je Marija; ona je ispravila ono što je iskrivila Eva. Stoga Marija nije tek obično stvorenje već donositeljica radosti na ovaj svijet. Ona je Bogorodica. No ona nije samo majka Boga, nego i naša Majka, Majka cijelog svijeta. Iako je rodila, na čudesan način ostaje Djevica. Prije, poslije i u porodu. Jednom riječju vazda Djevica.

Ono što je izvedeno u Mariji to može samo Bog ukoliko mu se čovjek preda cijelim svojim bićem. Bog je pripremao Mariju za svoga Sina. Tako se Neokaljani rodio od Neokaljane. Bezgrešni se rodio od Bezgrešne. Svjetlo se rodilo u tami svijeta. Stvoritelj se rodio od stvorenja koje je unaprijed očuvao ili, kako će to reći Ivan Duns Skot, po Božjem predznanju očuvao ju je od istočnoga grijeha. To je ujedno naznačilo da će Božje prebivalište biti i u čovjeku.

Svetkovina koju danas Crkva slavi govori o skrovitosti života. Govori o tome kako je Boga moguće susresti već na ovome svijetu, ali u skrovitosti. On se utjelovio u skrovitosti Marijina života. Tako ne samo da ju je očuvao od istočnog grijeha, već ju je uzeo kao tabernakul. Što nam to danas poručuje? To nam govori da niti jednu ženu ne smijemo podcjenjivati, već u njoj gledati samu sliku Božju. Ne smijemo je gledati kao predmet već kao ženu, koja ima jednako dostojanstvo kao i muškarac.

Bogorodica, ali i naša Majka, ne ostavlja nijedno dijete kao siroče. Ona nikoga i nikada ne ostavlja, zato -uzmite je za svoju majku. Marija je posebna žena, žena koja ne živi sebi već drugima. Njezina veličina i jest u tome što se pouzdavala u Boga i u njemu nalazila oslonac. Ona je prva žena koja je držala Bogočovjeka u svojim rukama. Ona je žena koja je gledala Boga licem u lice.

Pitamo se zašto danas majke ne žele djecu, bilo svjesno ili nesvjesno? Marija je željela Isusa. Ona je prihvatila Dijete -Božjega Sina. To je savršeni primjer majkama. Prava žena jest Marija. Marija je i nama danas uzor svetosti. Svetosti u skrovitosti. Ono što je u njoj izvedeno danas Bog izvodi po majkama. Stoga, majke, ogledajte se u Ženu kao i u ogledalu. Bog nam je u Mariji ostavio primjer i rekao: Budite sveti jer sam Ja svet.  A i sam Isus je rekao: Žena je žalosna kada rađa ali kada rodi dijete više se ne sjeća muke zbog radosti što se na svijet rodi čovjek.(Iv 16, 21) Stoga veličina žene i jest u tome da rađa, da prenosi život, da ljubi Boga i stvorenje.

fra Alen Pajić