Kategorija: Duhovna misao

Home/Duhovna misao

Zahvaliti

Isus polazi u Jeruzalem. To je onaj put koji njegovi prijatelji nisu razumjeli niti su željeli. Petar ga zaklinje i moli: Nemoj ići. Isus odlazi na to putovanje gdje će križ i smrt opečatiti njegov život. Na putu prema Jeruzalemu...

Nastavi čitati

Strah – nemojte se bojati

Strah je prirodno stanje ljudske svijesti i vjerni čovjekov suputnik. Nastaje redovito kad dolaze prijeteća zbivanja kojima čovjek ne vlada. Probleme što ih strah stvara razum sam ne može riješiti niti ih može osvijetliti. Strah je pozornica ljudske duše na...

Nastavi čitati

Svetkovina našega oca Franje

»Piši da blagoslivljam svu svoju braću sadašnju i buduću do svršetka svijeta. […] Budući da zbog slabosti i bola ne mogu govoriti, ukratko objavljujem svojoj braći svoju volju u ovim trima riječima, a one su: da u spomen na moj...

Nastavi čitati

Poziv Mateju

Isus opazi carinika Mateja i reče mu: „Hajde za mnom!“ Ovaj sveti susret, Isusov poziv i Matejev odziv sadrži tajnu ljubavi, milosti i spasenja. Isus zna što Matej može postati i poziva ga da to postane. U pozivu Mateju događa...

Nastavi čitati

Duhovi i mlada misionarka

S blagdanom Duha Svetoga slavimo Božje darove kojima Bog stvara život. Čovjekove misli Stvoritelj ispunja nebeskim darovima Duha Svetoga i tako s čovjekom dobre volje čini božanska djela. Godine 1966. mladoj djevojci Jackie Pullinger bilo je 22 godine kad je...

Nastavi čitati

Emaus

Razmišljamo kako su se učenici osjećali dok su putem išli prema Emausu. Zbunjeni događajima zadnjih dana, nisu ni u što bili sigurni. Zbunio ih čovjek u kojega su nade bili položili. Voljeli su ga, vjerovali mu i slijedili ga. Sada...

Nastavi čitati

U križu Bog objavljuje svoje pravo lice

Papina kateheza na općoj audijenciji 8. travnja 2020. (ika.hkm.hr) (više…)

Nastavi čitati

Sjećanje na našu braću

Nastavi čitati

BONHOEFFER i ROZA (2)

Ovako priča jedan svećenik. U došašću propovijedao sam o smrti i iznio sam tri moguća rješenja s kojima ljudi pristupaju stvarnosti smrti: 1. Možete se boriti protiv nje. 2. Možete od nje bježati. 3. Možete napraviti dogovor s Bogom. Poslije...

Nastavi čitati

BONHOEFFER I ROZA (1)

Većina ljudi, i pored slobode koju imaju, često osje­ćaju ograničenja. Slobodu neprestano tražimo i kad je nađemo, i dalje je tražimo. Kad je nađemo, ona odmah postaje nešto drugo. Pojam slobode drugačiji je danas nego prije 15 godina, ili možda...

Nastavi čitati