Svetkovina našega oca Franje

»Piši da blagoslivljam svu svoju braću sadašnju i buduću do svršetka
svijeta. […] Budući da zbog slabosti i bola ne mogu govoriti,
ukratko objavljujem svojoj braći svoju volju u ovim trima riječima,
a one su: da u spomen na moj blagoslov i moju oporuku uvijek
jedni druge ljube; da uvijek ljube i opslužuju gospođu našu svetu
siromaštinu i da uvijek budu odani i podložni prelatima i svim
klericima svete majke Crkve.«

(Franjo Asiški, Oporuka iz Siene)

Dragoj braći i sestrama iz cijele Franjevačke obitelji, kao i svim vjernicima, želimo blagoslovljenu svetkovinu našega Serafskog Oca, utemeljitelja triju svetih redova. Bio nam trajno nadahnuće i primjer za nasljedovanje Isusa Krista i život po Njegovu evanđelju!

Gospodin vam dao svoj mir!