Sveti Ljudevit, kralj

»Sine, molim te da ljubiš narod
svoga kraljevstva. Ja bih, uistinu,
više volio da jedan Škot dobro i
pošteno vlada nad narodom, nego
da ti pred očima sviju zlo vladaš.«

sv. Ljudevit, kralj

Sveti Ljudevit IX. (1214.-1270.), francuski kralj, preminuo je na današnji dan 1270. Ljubio je Gospodina svim srcem te bio mudar i pravedan vladar. Zaštitnik je Franjevačkoga svjetovnog reda i stoga posebno uzor svjetovnim franjevcima, ali i svim kršćanima, osobito u obavljanju javnih dužnosti, svojstvenih svjetovnome staležu.

Neka nas sve prati njegov zagovor!