Duhovi i mlada misionarka

S blagdanom Duha Svetoga slavimo Božje darove kojima Bog stvara život. Čovjekove misli Stvoritelj ispunja nebeskim darovima Duha Svetoga i tako s čovjekom dobre volje čini božanska djela.

Godine 1966. mladoj djevojci Jackie Pullinger bilo je 22 godine kad je završila prestižnu kraljevsku glazbenu akademiju u Londonu. Razmišljala je što će dalje i odluči­la biti misionarka. Obratila se misijskim centrima do kojih je mogla doći, ali nitko je nije htio primiti. Rekli su da je premlada i da nema iskustva. Nitko je nije htio preporučiti misijskom centru u Hong Kongu gdje je željela ići. Novaca je imala samo za brodsku kartu u jednom pravcu. I tako je otišla – sama.

U najgorem dijelu Hong Konga, gdje je od svega najbolje cvjetao kriminal, dobila je posao. Čitavim krajem vla­dala je čuvena nasilnička grupa Triad. Tiho i nenametljivo, pored škole gdje je predavala, blago je pristupala mladima, govoreći da ih Isus voli. Institucije u nju nisu vjerovale jer do tada su misionari dolazili organizirano i s novcem. Izgledalo je čudno i nemoguće da netko bez no­vaca i bez podrške neke organizacije tako nešto pokušava. Ali na opće iznenađenje mladići koje je susrela, počinju se oko nje okupljati. Jedan po jedan dolazili su, pridruživali se i prihvaćali vjeru.

Nisam se borila protiv kriminala, kaže Jackie, niti pro­tiv ovisnosti. Htjela sam tim ljudima nešto novo ponuditi, nešto za što bi mogli živjeti. Propovijedala sam im o Bogu koji ih voli.

Počinje uspijevati. Kad su vidjeli uspjeh, država joj poklanja zemlju i sredstva. Počinje graditi veliki centar. Mladići iz društva huligana Triad dobivaju povlasticu da su slobodni od zakletve prema društvu ako uđu u centar. Čak počinju držati stražu oko centra i štititi ga. Osniva Društvo svetog Stjepana gdje stotine mladih bivaju oslobođeni od ovisnosti i kriminala. Prihvaćaju vjeru i započinju nov život.

Ovoj hrabroj ženi Duh Sveti je progovorio u onom kritičnom trenutku kad je završila školu i pozvao je da bude misionarka. Hrabro je poslušala. Imala je čudesne snove u kojima je vidjela ljude koji okrenuti prema njoj vape: Učini nešto za mene! Pošla im je u susret.

Ova sveta žena dozvolila je da se Duh utjelovi u njezinom biću i u profesiji koju je izabrala. Božji Duh neprestano lebdi nad zemljom i traži one koji će ga primiti, u kojima će se nastaniti i utjeloviti.

Kao mlada djevojka prihvatila je rizik: poći u daleku zemlju i biti spremna za nešto što je veće od nje. Duh Božji utjelovio se u njezine misli i želje i u njezine hrabre korake.

Duh je nastavio djelovati po ljudima koji su joj se pridružili, u programima koje je inicirala, u zgradama koje su joj dali za njezin plemeniti rad. Duh Božji dopirao je do novih ljudi koji su se pridruživali. I tako je nastavljeno Božje djelo liječenja i ozdravljanja mnogih. Duh Božji želi aktivno surađivati s čovjekom koji sanja, koji se nada i koji hrabro planira nove korake.

Blažena Djevica Marija, puna milosti, službenica Božja, živi predana u službu Duha Svetoga. Kad Marija govori onima koje susreće, kad im riječi Božje volje govori, onda ona izgovara riječi Duha Svetoga.

Duh Božji neprestano je na djelu. Uvijek bdije i zove i nudi čudesa.

Duh Sveti želi biti zajedno s čovjekom dok planira sutrašnji dan i dok sanja. U Duhu Svetomu rađaju se snovi i Duh Sveti ih želi ostvariti. Duh Sveti – to je Božja ljubav prema čovjeku. Bog gleda i sluša snove koje čovjek sanja i, ako čovjek dopusti, Bog ih je spreman ispuniti. Ništavni su snovi koje otac i majka sanjaju u usporedbi sa snovima koje Nebeski Otac sanja za svakoga od nas.

U Duhu Svetomu je kad djevojka susreće mladića i kad osjeti: Da, to je taj. U Duhu su Svetom mladić i djevojka kad sjede, piju kavu i odlučuju datum vjenčanja.

U Duhu Svetom mladić završava srednje školu i razmišlja koju profesiju izabrati.

U Duhu Svetom suprug i supruga razmišljaju da bi trebali roditi još jedno dijete.

U Duhu Svetom u nedjelju vjernik odlazi na svetu misu iako je umoran, nema vremena i nije čak siguran da je dobar vjernik.

Uvijek kad čini djela u Duhu Svetom, čovjek postaje svjedok po kojemu Bog čini čudesa. U zanosu Duha Božjega sveti Pavao propovijeda Božju riječ i na koncu život polaže za ono što svjedoči. Jedanput mi je jedna mlada žena kazala da nikada ne bi išla u crkvu da nije vidjela kako njezina susjeda s kojom je išla u školu svake nedjelje ujutro odlazi u crkvu.

U Duhu Svetome osam mladića dolazi u naš samostan u Mostar sa željom da postanu fratri.

U Duhu Svetom dolazi mlad čovjek i kaže da ima teških problem s kockom: „Sve sam proigrao. Izgubio sam kuću, radno mjesto, suprugu, dužan sam na sve strane. Želim se od zla osloboditi, ali vidim da ne mogu sam. Dolazim u zajednicu, želim se promijeniti.“

U Duhu Svetome otac obitelji zajmom u banci gradi malu farmu. Odlučio je proizvoditi sir. Nada se da će poštenim radom zaraditi za život, odgajati djecu i časno živjeti.

Dobro može biti samo u Duhu Svetome. Dobro ne može biti izvan Božjega duha.

Svijet želi spriječiti djelovanje Duha Svetoga kultu­rom koja dolazi kroz agresivnu politiku, ekonomiju i opće suvremeno sekularizirano razmišljanje. Čovjek bez Duha Svetoga ne može svojim snagama sagraditi svijet mira. Takav svijet koji je čovjek gradio vidjeli smo u fašizmu, komunizmu i tolikim drugim …izmima.

Papa poručuje: Svijet misli da je problem ako je banka propala, a ne vidi problem ako se dogodio abortus ili ako je obitelj u krizi.

Loša riječ, zlo djelo i zle misli koje nisu u Božjemu Duhu, smanjuju prostor Duhu Svetome. Agresivno nametanje nemorala u politici, u medijima, u poslovnom svijetu sili vjernika da odredi kome će povjeriti dušu svoju i duše svoje djece.

Jackie Pullinger, sama, hrabro je otišla u Hong Kong. Duh Božji vodio je njezinu dušu. Duh Sveti doprijet će samo do onih hrabrih ljudi koji su spremni prihvatiti rizik i poći bez novaca i s kartom samo u jednome pravcu.