7. uskrsni tjedan – misne nakane

U nastavku možete pročitati misne nakane za ovaj tjedan.

7. uskrsni tjedan - misne nakane