U križu Bog objavljuje svoje pravo lice

Papina kateheza na općoj audijenciji 8. travnja 2020.

(ika.hkm.hr)

U križu Bog objavljuje svoje pravo lice