1. korizmena nedjelja – misne nakane

U nastavku možete pročitati misne nakane za ovaj tjedan.

1. korizmena misne nakane