Druga korizmena nedjelja – misne nakane

U nastavku možete pročitati misne nakane za sljedeći tjedan.

DRUGA KORIZMENA - misne nakane