Treća nedjelja došašća – obavijesti

Raspored svete ispovijedi u tijeku idućega tjedna:

svakoga dana uz mise zornice u 6:00 sati te od 9:00 do 12:00 sati i od 15:00  do 18:00  sati.

Na Badnji dan ispovijed je uz misu zornicu i od 9:00 do 12:00 sati

Mise polnoćke su u 20:00  sati i u 24:00  sata.

Na Božić i na blagdan sv. Stjepana mise su prema nedjeljnom rasporedu: u 7:00,  8:30, 10:00, 11:30 i 18:00 sati.

Računajte na kršćanski tisak, posebno Glas Koncila.