Obavijest vjernicima

Poštovani i dragi vjernici,

naša samostanska crkva nije i župna crkva te se u njoj ne mogu obavljati vjenčanja, krštenja i drugi obredi koji spadaju isključivo na župe. Molimo vas da se za sve takve potrebe obratite u župni ured u župi kojoj pripadate.

Zahvaljujemo na razumijevanju.